Ngā wero a Sending a rocket to Mars

Nama Ingoa Taumata Wero Ngā Reo
1.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Program a Bee-Bot
Kākano
1.2 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Modify a Bee-Bot
Te whakatipu wheako
2.1 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Catch the mouse
Te whakatipu wheako
2.2 Kāore e taea ki te reo Te Reo Māori
Catch the mouse (with random backdrops)
Te whakatipu wheako